Make your own free website on Tripod.com

Home ] Up ]

 

RUPA BUMI

 

Merangkumi bukit bukau, lembah,
dataran dan sebagainya

 

Mempengaruhi iklim, taburan tumbuhan dan
hidupan yang berhabitat di atasnya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tumbuh-tumbuhan ] Air ] [ Rupa Bumi ] Struktur Binan ]