Make your own free website on Tripod.com

Home ] Up ]

 

TUMBUH-TUMBUHAN

 

Terdiri daripada pelbagai jenis dan spesies
Memberikan fungsi khusus di dalam landskap seperti

 

      Melembutkan senibina yang keras
Mewujudkan persekitaran yang harmoni dengan  alam
Menghalang pandangan yang tidak dikehendaki.
Mengawal pergerakan pengguna dalam  kawasan  landskap.
Mengawal suhu setempat.
Mengawal hakisan dan meningkatkan kesuburan tanah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Tumbuh-tumbuhan ] Air ] Rupa Bumi ] Struktur Binan ]